Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2021 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.415.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.416.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.417.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.418.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.419.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.420.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.421.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Zarządzenie Nr ORG.0050.422.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.423.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.424.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.425.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.426.2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego po przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego w 2021 roku na terenie gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.427.2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.428.2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.429.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.430.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.431.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.432.2021 z dnia 15.01.2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.433.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2021

Zarządzenie Nr ORG.0050.434.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.435.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.436.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
sprawie uchylenia zarządzenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.437.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.438.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.439.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.440.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.441.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.442.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.443.2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.444.2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.445.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.446.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.447.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.448.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.449.2021 z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.450.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2021 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.451.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.452.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.452a.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.453.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.453a.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.454.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.455.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.456.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.457.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.458.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.459.2021 z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.460.2021 z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.461.2021 z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.462.2021 z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.463.2021 z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.464.2021 z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie i informacji o stanie mienia Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.465.2021 z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.466.2021 z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.467.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.468.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.469.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.470.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020

Zarządzenie Nr ORG.0050.471.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”

Zarządzenie Nr ORG.0050.472.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.473.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok