Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2021 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2020  poz. 713 z późn.zm. 1)  oraz  uchwały  Nr  XVI.125.2020  Rady  Gminy  w Wilkowie  z dnia 6 listopada  2020 r.  w sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Wilków  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilków w 2021 r. w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej adresowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Całość ogłoszenia dostępna w załączniku.