Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie do demontażu eternitu w 2021 r.

Dofinansowanie do demontażu eternitu

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kolejnego naboru w ramach Ogólnopolskiego programu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowego eternitem), Wójt Gminy Wilków informuje wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem o złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Wilkowie.

Wniosek oraz wymagane załączniki należy złożyć do dnia 06.04.2021 r. w Urzędzie Gminy
w Wilkowie w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 4b).

Niniejszy wniosek wraz z załącznikami znajduje się w ww. Referacie oraz został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi).

Nie ma możliwości przeznaczenia dotacji na nowe pokrycie dachowe.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 774195511 wew. 124 (osoba do kontaktu Krzysztofa Golec-Pianka, Aleksandra Jaroszewska).

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

  1. Wniosek o dofinansowanie
  2. Zał. Nr 2
  3. Zał. Nr 3
  4. Zał. Nr 4
  5. Klauzula informacyjna