Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2021

  1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
  1. dla przedszkoli  968,59 zł,
  2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 728,60 zł,
  1. Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja:

L.p.

Nazwa szkoły /przedszkola

Ogółem

liczba dzieci /uczniów

w tym

niepełnosprawnych

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Idzikowicach

136

1

0 1

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bukowiu

81

4

0

0

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wilkowie

80

5

0

0

4.

Publiczne Przedszkole
w Idzikowicach   

49

1

0

0

5.

Publiczne Przedszkole
w Wilkowie

42

0

0

0

6.

Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Bukowiu

15

0

0

0

 

3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,438