Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zastępca Wójta

mgr Kazimierz Olchawa
tel. 77 419 55 13

Kompetencje i zadania:

 • zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, we wszystkich sprawach Gminy,
 • wykonywanie czynności kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, w tym wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • wspomaganie Wójta w prowadzeniu bieżącej działalności Gminy,
 • prowadzenie spraw z zakresu inwestycji i remontów w Gminie w zakresie określonym przez Wójta,
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w granicach udzielonych przez Wójta upoważnień i pełnomocnictw,
 • pełnienie funkcji kierownika zamawiającego, w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz zaświadczeń i dokumentów w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta,
 • przyjmowanie interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków,
 • nadzorowanie i koordynacja prac nad tworzeniem i realizacją planów i strategii rozwoju Gminy,
 • współpraca z sołectwami,
 • reprezentowanie Gminy podczas uroczystości i spotkań oficjalnych.