Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Wilków w 2020 r.

ORG.152.8.2021.JD

 

W 2020 roku do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęło 2 petycje. Odpowiedzi na petycje zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków .

Problematyka i sposób załatwienia rozpatrywanych petycji:

  1. Przedmiot petycji: petycja w sprawie udostępnienia platformy zakupowej

Sposób załatwienia petycji:
Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach w związku z brakiem złożenia wyjaśnień przez wnoszącego petycję w terminie wynikającym z cyt. wyżej przepisu.

  1. Przedmiot petycji: petycja w sprawie dezynfekcji.

Sposób załatwienia petycji: petycję rozpatrzono pozytywnie
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

Informację opracowano na stanowisku ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb