Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2022 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.611.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.612.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.613.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.614.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.615.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.616.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.617.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do dodatku osłonowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.618.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.619.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.620.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.621.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.622.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.623.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.624.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.625.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.626.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.627.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.628.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2022

Zarządzenie Nr ORG.0050.629.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.629a.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.630.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.631.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.632.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.633.2022 z dnia 03 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.634.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.635.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.636.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.637.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.638.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.639.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.640.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.641.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.642.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Wilków upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.643.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.644.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.645.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia ewidencji nieruchomości Gminy Wilków zgodnie z katastrem nieruchomości

Zarządzenie Nr ORG.0050.646.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wilków na okres od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2025 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.647.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.648.2022 z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.649.2022 z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.650.2022 z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.651.2022 z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.652.2022 z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.653.2022 z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2022 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.654.2022 z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego

Zarządzenie Nr ORG.0050.655.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.656.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.657.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.658.2022 z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Remont budynku w Jakubowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.659.2022 z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.660.2022 z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.661.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.662.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.663.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.664.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.665.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.666.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.667.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.668.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.669.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Wilków za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.670.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.671.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.672.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.673.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.674.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.675.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.676.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.677.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.678.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.679.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.680.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie i informacji o stanie mienia Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.681.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021

Zarządzenie Nr ORG.0050.682.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.683.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia VIII Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie i powołania Jury

Zarządzenie Nr ORG.0050.684.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia oferowanych obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr ORG.0050.685.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę terenu stanowiącego własność Gminy Wilków w celu postawienia automatu do sprzedaży wkładów do zniczy, tzw. "zniczomatu"

Zarządzenie Nr ORG.0050.686.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia ceny zasobów pomocy społecznej

Zarządzenie Nr ORG.0050.687.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.688.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych, w tym w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków

Zarządzenie Nr ORG.0050.689.2022 z dnia 2 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.690.2022 z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.691.2022 z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.692.2022 z dnia 6 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w celu postawienia automatu do sprzedaży wkładów do zniczy, tzw. „zniczomatu”

Zarządzenie Nr ORG.0050.693.2022 z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.694.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.695.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.696.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.697.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.697a.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.698.2022 z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.699.2022 z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.700.2022 z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr ORG.0050.701.2022 z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wilków za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.702.2022 z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.703.2022 z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.704.2022 z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.705.2022 z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.706.2022 z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.707.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.708.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.709.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.710.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”

Zarządzenie Nr ORG.0050.711.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa”

Zarządzenie Nr ORG.0050.712.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.713.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.714.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.715.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.716.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.717.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.718.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.719.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu”

Zarządzenie Nr ORG.0050.720.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.721.2022 z dnia 4 lipca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2022 roku i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.722.2022 z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.723.2022 z dnia 7 lipca 2022 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.724.2022 z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych oraz tabletów w ramach projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr ORG.0050.725.2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie  powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Remont budynku w Jakubowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.726.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.727.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.728.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.729.2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.730.2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.731.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.732.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.733.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORG.0050.734.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.735.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.736.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.737.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.738.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.739.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów w ramach projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”

Zarządzenie Nr ORG.0050.740.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.740A.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.741.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.742.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Wilków do wykonywania w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych wszelkich czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego

Zarządzenie Nr ORG.0050.743.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.744.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.745.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.746.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.747.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.748.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.749.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.721.2022 w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2022 roku i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.750.2022 z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.751.2022 z dnia 9 września 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.752.2022 z dnia 9 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.753.2022 z dnia 13 września 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.753a.2022 z dnia 13 września 2022 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.754.2022 z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.755.2022 z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.756.2022 z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.757.2022 z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.758.2022 z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.759.2022 z dnia 22 września 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.760.2022 z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.761.2022 z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.762.2022 z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.763.2022 z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.764.2022 z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.765.2022 z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.766.2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.767.2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.768.2022 z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.769.2022 z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.770.2022 z dnia 3 października 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.771.2022 z dnia 3 października 2022 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Remont budynku w Jakubowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.772.2022 z dnia 3 października 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.773.2022 z dnia 10 października 2022 r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji

Zarządzenie Nr ORG.0050.774.2022 z dnia 10 października 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.775.2022 z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.776.2022 z dnia 17 października 2022 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu"

Zarządzenie Nr ORG.0050.777.2022 z dnia 17 października 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.778.2022 z dnia 17 października 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.779.2022 z dnia 20 października 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.780.2022 z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.781.2022 z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.782.2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.783.2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.784.2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.785.2022 z dnia 31 października 2022 r.
w sprawie w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wilków za rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr ORG.0050.786.2022 z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.787.2022 z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.788.2022 z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.789.2022 z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.790.2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 pochodzących od zamieszkałych mieszkańców z terenu Gminy Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.790a.2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

Zarządzenie Nr ORG.0050.791.2022 z dnia 7 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.792.2022 z dnia 7 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.793.2022 z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.794.2022 z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nimk

Zarządzenie Nr ORG.0050.795.2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.796.2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.797.2022 z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.798.2022 z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.799.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.800.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.801.2022 z dnia 16 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.802.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. Szopka Betlejemska Wilków 2022 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.803.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.804.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.805.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.806.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.807.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.808.2022 z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.808a.2022 z dnia 25 listopada 2022 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.623.2022 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.809.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.810.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.811.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.812.2022 z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.813.2022 z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.814.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.815.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.816.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.817.2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.818.2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.819.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie wyłożenia projektów zmian statutów sołectw do konsultacji z mieszkańcami sołectw

Zarządzenie Nr ORG.0050.819a.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.820.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.799.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.821.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2023 rok przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.800.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.822.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Pielgrzymowice

Zarządzenie Nr ORG.0050.823.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.824.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.825.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.826.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.827.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.828.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.829.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.799.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. a zmienione zarządzeniem Nr ORG.0050.820.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r

Zarządzenie Nr ORG.0050.830.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2023 rok przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.800.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. a zmienione zarządzeniem Nr ORG.0050.821.2022 Wójta Gminy Wilków z dnia 9 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.831.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu”

Zarządzenie Nr ORG.0050.832.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.833.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.834.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.835.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.836.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.837.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.838.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.839.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.840.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.841.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.842.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.843.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.844.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie Nr ORG.0050.845.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych, w tym w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków

Zarządzenie Nr ORG.0050.846.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.847.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.848.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19