Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2022 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXIII.183.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilków w 2022 r. w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej adresowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Całość ogłoszenia dostępna w załączniku.