Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje w roku 2022

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.
Numer petycji: 1/2022
Podmiot wnoszący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece - Zduny
Data złożenia: 16.02.2022 r.
Przebieg postępowania: Zawiadomienie o przekazaniu petycji według właściwości przez Wójta Gminy Wilków.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.
Numer petycji: 2/2022
Podmiot wnoszący: Cech Zdunów Polskich – Zduny.
Data złożenia: 04.03.2022 r.
Przebieg postępowania: Zawiadomienie o przekazaniu petycji według właściwości przez Wójta Gminy Wilków.
Przebieg postępowania: Zawiadomienie o przekazaniu petycji według właściwości przez Radę Gminy w Wilkowie.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej.
Numer petycji: 3/2022
Podmiot wnoszący: Adam Szulc - Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Data złożenia: 04.05.2022 r.
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 3 sierpnia 2022 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej – dywersyfikacja źródeł pozyskania energii.
Numer petycji: 4/2022
Podmiot wnoszący: Adam Szulc - Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Data złożenia: 21.06.2022 r.
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 9 sierpnia 2022 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie termomodernizacji i gospodarki odpadami.
Petycja w sprawie termomodernizacji i gospodarki odpadami.
Numer petycji: 5/2022
Podmiot wnoszący: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
Adam Szulc "Szulc-Efekt Sp. z o.o."
Data złożenia: 05.07.2022 r.
08.07.2022 r.
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 8 sierpnia 2022 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Numer petycji: 6/2022
Podmiot wnoszący: Patryk Król
Data złożenia: 01.08.2022 r.
Przebieg postępowania: Uchwała Nr 19.2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Przebieg postępowania: Przedłużenie terminu rozpatrzenia petycji
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 14 listopada 2022 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.
Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.
Numer petycji: 7/2022
Podmiot wnoszący: Brak zgody na ujawnienie danych osobowych
Data złożenia: 16.08.2022 r.
17.08.2022 r.
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 10 listopada 2022 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zwiększenia dotychczasowego dofinansowania przez Gminę pobytu dzieci z terenu Gminy Wilków w żłobkach na terenie Gminy Namysłów.
Numer petycji: 8/2022
Podmiot wnoszący: Brak zgody na ujawnienie danych osobowych
Data złożenia: 06.10.2022 r.
Przebieg postępowania: Uchwała Nr 20.2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej petycji w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia dotychczasowego dofinansowania przez Gminę pobytu dzieci w żłobkach
Odpowiedź: Odpowiedź Wójta Gminy Wilków z dnia 14 listopada 2022 r.
Odpowiedź: Odpowiedź Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 listopada 2022 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dezynfekcji pomieszczeń użytku publicznego.
Petycja w sprawie dezynfekcji pomieszczeń użytku publicznego.
Numer petycji: 9/2022
Podmiot wnoszący: Adam Szulc "Szulc-Efekt Sp. z o.o."
Data złożenia: 14.10.2022
17.10.2022
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 30 grudnia 2022 r.