Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Cykl warsztatów dla dzieci z okazji Dnia Dyni oraz Dnia Piernika i tworzenia ozdób Bożonarodzeniowych”

Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 17.10.2022 r. do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich Wilków „Reaktywacja” na realizację zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Cykl warsztatów dla dzieci z okazji Dnia Dyni oraz Dnia Piernika i tworzenia ozdób Bożonarodzeniowych”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327), każdy w terminie do 26.10.2022 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków (decyduje data wpływu do Urzędu) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie.

Do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Cykl warsztatów dla dzieci z okazji Dnia Dyni oraz Dnia Piernika i tworzenia ozdób Bożonarodzeniowych”

Zarządzenie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego