Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2023 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.849.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.850.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.851.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.852.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.853.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.854.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.855.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.856.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.857.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.858.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.859.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.860.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie Nr ORG.0050.861.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.862.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.863.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.864.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2023

Zarządzenie Nr ORG.0050.865.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.866.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.867.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.868.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.869.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.870.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, - Zarządzenie z dnia 31.01.2023 r. - Nr 871 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.871.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.872.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.873.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.874.2023 z dnia 1 lutego 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.875.2023 z dnia 1 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu”

Zarządzenie Nr ORG.0050.876.2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.877.2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.878.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.879.2023 z dnia 10 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.880.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.881.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.882.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.883.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.884.2023 z dnia 16 lutego 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół i związkom zawodowym sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.885.2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.886.2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.887.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.888.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.889.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.884.2023 Wójta Gminy Wilków z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół i związkom zawodowym sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.890.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.891.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.892.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.893.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr ORG.0050.894.2023 z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.895.2023 z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.896.2023 z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.897.2023 z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2023 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.898.2023 z dnia 2 marca 2023 r. 
w sprawie ogłoszenia IX Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.899.2023 z dnia 6 marca 2023 r. 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.900.2023 z dnia 8 marca 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.901.2023 z dnia 8 marca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.902.2023 z dnia 13 marca 2023 r. 
w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem nieruchomości lub ich części oraz sprzętu stanowiących własność Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.903.2023 z dnia 14 marca 2023 r. 
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz z wiatrołomów z terenów stanowiących własność lub współwłasność Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.904.2023 z dnia 20 marca 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.905.2023 z dnia 20 marca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.906.2023 z dnia 20 marca 2023 r. 
w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Wilków za 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.907.2023 z dnia 20 marca 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulamin dowozu i odwozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.907a.2023 z dnia 20 marca 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulamin dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców

Zarządzenie Nr ORG.0050.908.2023 z dnia 24 marca 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.909.2023 z dnia 24 marca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.910.2023 z dnia 27 marca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.911.2023 z dnia 30 marca 2023 r. 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie i informacji o stanie mienia Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.912.2023 z dnia 31 marca 2023 r. 
w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim Gminy Wilków za 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.913.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.914.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.915.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.916.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.917.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.918.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. 
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Zarządzenie Nr ORG.0050.919.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. 
o zmianie zarządzenia NR ORG.0050.914.2023 Wójta Gminy Wilków z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.920.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. 
o zmianie zarządzenia NR ORG.0050.914.2023 Wójta Gminy Wilków z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.921.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. 
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej

Zarządzenie Nr ORG.0050.922.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.923.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. 
w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.924.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. 
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.925.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.926.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. 
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.927.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. 
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków"

Zarządzenie Nr ORG.0050.928.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.929.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.930.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.931.2023 z dnia 2 maja 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.932.2023 z dnia 8 maja 2023 r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do dzierżawy pod ustawienie reklamy

Zarządzenie Nr ORG.0050.933.2023 z dnia 8 maja 2023 r. 
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.934.2023 z dnia 8 maja 2023 r. 
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.935.2023 z dnia 8 maja 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.936.2023 z dnia 9 maja 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.937.2023 z dnia 9 maja 2023 r. 
w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.938.2023 z dnia 17 maja 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.939.2023 z dnia 17 maja 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.940.2023 z dnia 18 maja 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.941.2023 z dnia 18 maja 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.942.2023 z dnia 19 maja 2023 r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”

Zarządzenie Nr ORG.0050.943.2023 z dnia 19 maja 2023 r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa”

Zarządzenie Nr ORG.0050.944.2023 z dnia 24 maja 2023 r. 
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wilków za 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.945.2023 z dnia 30 maja 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.946.2023 z dnia 30 maja 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.947.2023 z dnia 30 maja 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.948.2023 z dnia 30 maja 2023 r. 
w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.949.2023 z dnia 31 maja 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.950.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.951.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.952.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.953.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. 
w sprawie powołania Jury dla wyłonienia laureatów IX Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.954.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.955.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.956.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.957.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.958.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.959.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.960.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.961.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.962.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.963.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.964.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.965.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.966.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.967.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.968.2023 z dnia 10 lipca 2023 r. 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORG.0050.969.2023 z dnia 10 lipca 2023 r. 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.970.2023 z dnia 10 lipca 2023 r. 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORG.0050.971.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. 
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2023 roku i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.972.2023 z dnia 14 lipca 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.973.2023 z dnia 14 lipca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.974.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.975.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.976.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.977.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.978.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.979.2023 z dnia 1 sierpnia  2023 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.980.2023 z dnia 3 sierpnia  2023 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.981.2023 z dnia 3 sierpnia  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.982.2023 z dnia 10 sierpnia  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.983.2023 z dnia 16 sierpnia  2023 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.984.2023 z dnia 17 sierpnia  2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami>

Zarządzenie Nr ORG.0050.985.2023 z dnia 17 sierpnia  2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

Zarządzenie Nr ORG.0050.986.2023 z dnia 17 sierpnia  2023 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania

Zarządzenie Nr ORG.0050.987.2023 z dnia 17 sierpnia  2023 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania

Zarządzenie Nr ORG.0050.988.2023 z dnia 29 sierpnia  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.989.2023 z dnia 30 sierpnia  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.990.2023 z dnia 30 sierpnia  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.991.2023 z dnia 30 sierpnia  2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.992.2023 z dnia 30 sierpnia  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.993.2023 z dnia 30 sierpnia  2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.994.2023 z dnia 1 września  2023 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.995.2023 z dnia 1 września  2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.996.2023 z dnia 1 września  2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.997.2023 z dnia 1 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.998.2023 z dnia 1 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.999.2023 z dnia 1 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1000.2023 z dnia 1 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1001.2023 z dnia 1 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1002.2023 z dnia 1 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1003.2023 z dnia 5 września  2023 r.
w sprawie upoważnienia Pani mgr Aleksandry Mamys-Bałachowskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.1004.2023 z dnia 8 września  2023 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki

Zarządzenie Nr ORG.0050.1005.2023 z dnia 8 września  2023 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.1006.2023 z dnia 8 września  2023 r.
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.1007.2023 z dnia 8 września  2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.1008.2023 z dnia 12 września  2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.1009.2023 z dnia 14 września  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1010.2023 z dnia 14 września  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1011.2023 z dnia 14 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.1012.2023 z dnia 14 września  2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1013.2023 z dnia 20 września  2023 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr ORG.0050.1014.2023 z dnia 21 września  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1015.2023 z dnia 21 września  2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.1016.2023 z dnia 21 września  2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.1017.2023 z dnia 25 września  2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1018.2023 z dnia 25 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1019.2023 z dnia 26 września  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1020.2023 z dnia 26 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.1021.2023 z dnia 26 września  2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1022.2023 z dnia 27 września  2023 r.
w sprawie powołania Komisji do zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” na terenie Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.1023.2023 z dnia 28 września  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1024.2023 z dnia 29 września  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1025.2023 z dnia 2 października  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1026.2023 z dnia 2 października  2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1027.2023 z dnia 2 października  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1028.2023 z dnia 6 października  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1029.2023 z dnia 9 października  2023 r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji

Zarządzenie Nr ORG.0050.1030.2023 z dnia 9 października  2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.1031.2023 z dnia 10 października  2023 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 pochodzących od zamieszkałych mieszkańców z terenu Gminy Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.1032.2023 z dnia 11 października  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1033.2023 z dnia 13 października  2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1034.2023 z dnia 13 października  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1035.2023 z dnia 16 października  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1036.2023 z dnia 18 października  2023 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.19.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.1037.2023 z dnia 16 października  2023 r.
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego pk. „PIAST-23”

Zarządzenie Nr ORG.0050.1038.2023 z dnia 20 października  2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1039.2023 z dnia 20 października  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1040.2023 z dnia 20 października  2023 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.1041.2023 z dnia 26 października  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1042.2023 z dnia 27 października  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1043.2023 z dnia 27 października  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.1044.2023 z dnia 31 października  2023 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wilków za rok szkolny 2022/202

Zarządzenie Nr ORG.0050.1045.2023 z dnia 31 października  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1047.2023 z dnia 3 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1048.2023 z dnia 3 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1049.2023 z dnia 6 listopada  2023 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. Szopka Betlejemska Wilków 2023 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.1050.2023 z dnia 6 listopada  2023 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.1051.2023 z dnia 6 listopada  2023 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu”

Zarządzenie Nr ORG.0050.1052.2023 z dnia 9 listopada  2023 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.1053.2023 z dnia 9 listopada  2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1054.2023 z dnia 9 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1055.2023 z dnia 13 listopada  2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.1056.2023 z dnia 13 listopada  2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.1057.2023 z dnia 14 listopada  2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.1058.2023 z dnia 14 listopada  2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1059.2023 z dnia 14 listopada  2023 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.1060.2023 z dnia 15 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1061.2023 z dnia 15 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1062.2023 z dnia 15 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.1063.2023 z dnia 17 listopada  2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowi

Zarządzenie Nr ORG.0050.1064.2023 z dnia 17 listopada  2023 r.
w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.1065.2023 z dnia 21 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1066.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1067.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1068.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.1069.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1070.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1071.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.623.2022 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.1072.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.624.2022 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.1073.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.625.2022 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.1074.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.626.2022 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.1075.2023 z dnia 23 listopada  2023 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.627.2022 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.1076.2023 z dnia 27 listopada  2023 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.1077.2023 z dnia 29 listopada  2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.1077a.2023 z dnia 29 listopada  2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2023 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.1078.2023 z dnia 30 listopada  2023 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej u osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej na terenie Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.1079.2023 z dnia 1 grudnia  2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.1080.2023 z dnia 1 grudnia  2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2023 rok