Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

 

W roku szkolnym 2023/2024 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie ul. Wrocławska 16.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł/ na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 345 zł/ha przeliczeniowy. Przy wnioskach składanych w sierpniu 2023 r. wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu lipcu 2023 r. natomiast do wniosków składanych we wrześniu 2023 r. wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2023 r.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków, tel. 77 419 55 62 oraz na stronie internetowej www.bip.wilkow.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz „Stypendium szkolne”.