Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2023 r.

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej – aktualne informacje dotyczące wyborów

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej – indywidualne

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Wilków z dnia 16 sierpnia  2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Postanowienie Nr 209/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu i z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Zarządzenie Wójta Gminy Wilków z dnia 8 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 11 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wyborców do głosowania

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 września 2023 r. w sprawie losowań do komisji wyborczych

Postanowienie nr 280/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie nr 283/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych - broszura

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Wójta Gminy Wilków o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.