Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Baner Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

PODPROGRAM 2023

CELEM PROGRAMU jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne w okresie styczeń 2024 r. – październik 2024 r, a jego celami szczegółowymi:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne,
 5. udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie
  z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI i SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej, tj. 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 zł dla osoby
w rodzinie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 1. osoby z niepełnosprawnościami,
 2. osoby bezdomne,
 3. obywatele państw trzecich,
 4. osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych)

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg , w tym:

 1. artykuły warzywne i owocowe
 • groszek z marchewką 1,60 kg,
 • koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
 • dżem truskawkowy 1,20 kg,
 1. Artykuły skrobiowe
 • makaron jajeczny świderki 2,50 kg,
 • mąka pszenna 4 kg,
 • kasza jęczmienna 1,50 kg,
 • płatki owsiane 1 kg
 • herbatniki maślane 0,60 kg
 • kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,
 1. Artykuły mleczne
 • mleko UHT 6 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg
 1. Artykuły mięsne
 • szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
 • szynka drobiowa 1,20 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • szprot w oleju 0,68 kg.
 1. Cukier
 • cukier biały 4 kg,
 1. Tłuszcze
 • olej rzepakowy 4 l.
 1. Dania gotowe
 • fasolka po bretońsku 1,50 kg

Paczka żywnościowa  to minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2023. Zestaw artykułów spożywczych określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2023, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 27 kg). w zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny, wchodzący w skład zestawu, w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Przez działanie w ramach środków towarzyszących w Programie rozumie się działanie wykraczające poza dystrybucję żywności lub podstawowej pomocy materialnej, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przyczynienie się do wyeliminowania ubóstwa, takie jak kierowanie osób do służb świadczących usługi społeczne i zdrowotne, w tym wsparcie psychologiczne, lub świadczenie takich usług, udzielanie stosownych informacji na temat usług publicznych lub udzielanie porad dotyczących gospodarowania budżetem domowym. Katalog działań ma charakter otwarty. OPR/OPL przygotowują ofertę działań w ramach środków towarzyszących w oparciu o zidentyfikowane potrzeby różnych grup odbiorców końcowych. Udział w działaniach w ramach środków towarzyszących jest w pełni dobrowolny dla odbiorców końcowych. Udzielenie pomocy żywnościowej nie może być uwarunkowane uczestnictwem w działaniach towarzyszących. OPR/OPL gwarantują otwarty dostęp do działań towarzyszących dla wszystkich zainteresowanych odbiorców końcowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023