Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Cykl warsztatów dla mieszkańców Wilkowa z tworzenia ozdób i dekoracji Bożonarodzeniowych, wypieków z piernika oraz wybranych potraw Świątecznych”

Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 26.10.2023 r. do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich Wilków „Reaktywacja” na realizację zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Cykl warsztatów dla mieszkańców Wilkowa z tworzenia ozdób i dekoracji Bożonarodzeniowych, wypieków z piernika oraz wybranych potraw Świątecznych”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571), każdy w terminie do 03.11.2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków (decyduje data wpływu do Urzędu) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie

Do pobrania:

Zarządzenie z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Cykl warsztatów dla mieszkańców Wilkowa z tworzenia ozdób Bożonarodzeniowych, wypieków z piernika oraz wybranych potraw Świątecznych”.