Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Aktualności związane z wyborami samorządowymi w 2024 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.1133.2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Indywidualne zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Postanowienie nr 341/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu i z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 342/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu i z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie o składzie, siedzibie i dyżurach

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 5 marca 2024 r o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II i III z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie w sprawie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Wilkowie

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzania  głosowania  w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Województw i Rad Dzielnic M.St. Warszawy oraz wyborach Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - BROSZURA 

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Postanowienie Nr 422/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 425/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wilków zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 18 marca 2024 r. o  zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFMateriały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych.pdf (4,94MB)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.pdf (410,77KB)

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Informacja dla mężów zaufania, obserwatorów społecznych i obserwatorów międzynarodowych

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wilków w dniu 21 kwietnia 2024 r.

PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy w Wilkowie sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r.pdf (3,91MB)

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wilków sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r.pdf (1,53MB)

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

Informacja Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w dniach 20 i 21 kwietnia 2024 r.

Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w ponownym głosowaniu w wyborach Wójta Gminy Wilków w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Informacja dla mężów zaufania, obserwatorów społecznych i obserwatorów międzynarodowych

Postanowienie Nr 821/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Wilków

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wilków sporządzony 21 kwietnia 2024 r.pdf (2,20MB)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

Postanowienie Nr 972/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Wilkowie