Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program rządowy „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

znaki_strona_www.png

Gmina Wilków przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Wilków oraz umową zawartą z Wojewodą Opolskim przewidziano, że w 2024 r. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 57 630,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 57 630,00 zł.

Skorzystają z niego osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r.ż.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Gmina Wilków będzie realizować wsparcie tylko w jednej z dwóch form przewidzianych w Programie, tj. w formie: nieodpłatnego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego, które będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia do programu