Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przemoc – Zespół Interdyscyplinarny

Czym zajmuje się „Zespół Interdyscyplinarny”?

Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Gminie Wilków został powołany Zarządzeniem Nr ORG.0050.1013.2023 Wójta Gminy Wilków z dnia 20 września 2023 r.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie,
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Policji,
• Placówek oświatowych,
• Ochrony zdrowia,
• Organizacji pozarządowej,

• Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Do ogólnych celów działalności zespołu można zaliczyć usprawnianie systemu przepływu informacji pomiędzy instytucjami oraz reagowanie na problemy społeczne dotyczące przejawów przemocy domowej, w szczególności:

  1. diagnozowanie problemu przemocy domowej,
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domowa w celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. W skład grup diagnostyczno-pomocowych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji, skład grupy może być poszerzony o członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, Służby zdrowia, Prokuratury Rejonowej. Do zadań Zespołu należy pomoc osobom i rodzinom w indywidualnych przypadkach, gdy zostaje założona Niebieska Karta, która jest podejrzeniem stosowania przemocy domowej. W tych sytuacjach zostają powołane grupy diagnostyczno-pomocowe, których zadaniem jest:

  1. opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie,
  2. monitorowanie sytuacji rodzin,
  3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.

Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Sprawy związane z przemocą domową można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.